Hot Dog Brötchen

6 Pizzabrötchen gefüllt mit Hot Dogs, Röstzwiebeln, Ketchup, Senf, Käse
6 pizza-rolls filled with Hot dogs, fried onions, ketchup, mustard, cheese*

Gesamtpreis: 3.80€

Bemerkungen